Logo AiW STUDIO
Tu podaj tekst alternatywny

Energetyka


Nasza działalność w tej branży to w głównej mierze racjonalizacja zużycia energii w obiektach budowlanych zarówno istniejących, jak i projektowanych. W ramach tej idei oferujemy pakiet usług skutkujących ograniczeniem kosztów eksploatacji budynków, w tym między innymi:


  • audyty energetyczne
  • przeglądy energetyczne
  • świadectwa charakterystyki energetycznej
  • wnioski o dofinansowanie realizacji inwestycji z BGK, WFOŚiGW, BOŚ
  • kosztorysy
  • projekty termomodernizacji

Z zakresu ochrony powietrza oprócz klasycznych termomodernizacji realizujemy Programy Ograniczenia Niskiej Emisji (Programy ONE). Nasze projekty zostały stutecznie wdrożone m.in. w następujących miastach i gminach: Czechowice Dziedzice, Lędziny, Żywiec, Dębica.Architektura Wnętrza Energetyka