AiW STUDIO - architektura
Logo AiW STUDIO
Tu podaj tekst alternatywny
 

Architektura

 

W tej branży nasza działalność obejmuje kompleksowe opracowania projektów architektoniczno-budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem budynków niskoenergetycznych i pasywnych.

 

Realizujemy projekty od koncepcji funkcjonalno-przestrzennej z wizualizacją po pełnobranżowy projekt budowlany wraz z zagospodarowaniem terenu i projekt wykonawczy. Dokonujemy wszelkich uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę. Współpracujemy z rzeczoznawcami ds. sanitarnych, BHP i ppoż.

 

Wykorzystując najnowszą wiedzę z zakresu budownictwa niskoenergetycznego wykonujemy:

  • projekty indywidualne budynków jednorodzinnych (w tym niskoenergetycznych i pasywnych kwalifikowanych do dopłat rządowych w standardzie odpowiednio NF 40 i NF 15)
  • projekty budynków wielorodzinnych
  • projekty budynków usługowych
  • projekty budynków użyteczności publicznej, w tym związanych z rekreacją

oraz projekty przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynków wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania.

 

W swojej ofercie posiadamy również projekty architektoniczno-urbanistyczne m.in.:

  • terenów rekreacyjnych wraz z małą architekturą
  • rewitalizacji tkanki miejskiej

Całość opracowania uzupełniamy na życzenie Klienta o kosztorysy standardowe i szacunkowe, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Projekt architektoniczno-budowlany koordynujemy z projektem wnętrza budynku/lokalu (więcej w dziale WNĘTRZA).

 

Architektura Wnętrza Energetyka